Hopp til innholdet
Home » Secret Hitler Regler: Din Guide til Politisk Deduksjonsspillet

Secret Hitler Regler: Din Guide til Politisk Deduksjonsspillet

Introduksjon til Secret Hitler

Hvis du er ute etter spenning, strategi og en tidsreise tilbake til 1930-tallets Tyskland, kan Secret Hitler være brettspillet for deg. Gjennom kloke valg, listige strategier og skarpsindig bedrag, lar Secret Hitler spillere oppleve den nervepirrende atmosfæren av politisk usikkerhet og intriger. I denne artikkelen vil vi gå i dybden på secret hitler regler, slik at du kan forberede deg til neste spillkveld.

Grunnleggende om Secret Hitler

Før vi dykker inn i de detaljerte reglene, la oss først forstå konseptet og målet med spillet. Secret Hitler er et sosialt deduksjonsspill for 5-10 spillere hvor deltakerne er delt inn i to lag: liberalister og fascister. Fascistene vet hvem hverandre er, mens liberalistene må finne ut hvem som er hemmelige fascister – og selve Hitler – for å vinne.

Spillets Komponenter

 • Politikk-kort: Liberal og fascist
 • Rollekort: Liberalist, fascist og Hitler
 • Spillbrett
 • Stemmeplater: Ja og nei

Spillmål

Målet for liberalistene er å enten få vedtatt fem liberale lovforslag eller å eliminere Hitler. Målet for fascistene er å få vedtatt seks fascistiske lovforslag eller å få Hitler valgt som kansler etter at tre fasistiske lovforslag har passert.

Hvordan Sette Opp Spillet

Forberedelse av spillet er enkel, men viktig for at spillet skal flyte godt. Først må hver spiller trekke et rollekort som vil avgjøre deres identitet og team – men husk at dette skal holdes hemmelig! Deretter settes spillbrettet opp i midten av bordet og spillelementene organiseres.

Oppsettstabell

Spillerantall Liberalister Fascister (Inkl. Hitler)
5 spillere 3 2
6 spillere 4 2
7-8 spillere 4-5 3 (1 Hitler)
9-10 spillere 5-6 4 (1 Hitler)

Starten av Spillet

Når rollekortene er distribuert og alle kjennskap til rolle og lag er etablert, begynner spillet med en nominering av en presidentkandidat. Denne rollen roterer med klokken rundt bordet etter hver spillrunde. Presidenten nominerer deretter sin kansler, og alle spillerne får stemme på dette forslaget.

Stemme Prosedyre

Stemming er et kritisk aspekt i Secret Hitler. Det avgjør om den nominerte kansleren får tillit eller ikke. Under stemmerunden, stemmer hver spiller med et ja eller nei kort. Et flertall kreves for at kansleren skal godkjennes. Resultatet av voteringen vil ha kraft til å forme spillets videre progresjon og ofte avsløre allianser og mistanker blant spillerne.

Avgjørende Spilleelementer

Forståelsen av følgende elementer er essensiell for godt spill:

Rollekortenes Funksjon

 • Liberalistiske rollekort: Representert med blå farge og en due.
 • Fascistiske rollekort: Representert med rød farge og en ørn.
 • Hitler: Marker som en fascist, men med særegen betydning for seierbetingelsene.

Politikk-kortenes Betydning

Politikk-kortene representerer de lovvedtakene som spillerne vil forsøke å få gjennomført. Liberalistenes mål er å få vedtatt liberale politikk-kort, mens fascistenes mål er å få gjennom slagkraftige fascistiske vedtak, eller hjelpe Hitler til makt.

I dette introduksjonssegmentet til reglene for Secret Hitler har vi gitt et overblikk over hva spillet handler om, hvordan man setter det opp, samt nøkkelkomponentene. Videre detaljer om hvordan en spillerunde forløper, hvordan lovforslag vedtas og hva spesialkraftene tillater, vil bli forklart i de neste delene av artikkelen. Forsikre deg om at du forstår disse grunnprinsippene før vi utforsker de dypere strategiene og taktikkene som kan gjøre deg til en mester i Secret Hitler.

Spillerunden i Secret Hitler

Etter at kansleren er valgt, tar spillet en strategisk vending. Presidenten trekker tre av de øverste politikk-kortene fra bunken og undersøker dem i hemmelighet. Deretter velger presidenten ett kort å forkaste, før de gir de to gjenværende kortene til kansleren. Kansleren velger så et kort for vedtak, og det vedtatte kortet blir avslørt for hele spillergruppen.

Hvert vedtak har en konsekvens – ikke bare i form av politikk på spillbrettet, men også i hvilke potensialer det åpner for i spillet. Her får vi se starten på taktisk avdekning og bløffing som er hjørnesteiner i Secret Hitler.

Vedtaksfølgene

Vedtakstype Konsekvens
Liberalt vedtak Bringer liberalistene nærmere seier og kan roe mistanke.
Fascistisk vedtak Aktiverer spesialkraft etter fasene på spillbrettet og øker mistanke.

Spillets Dynamikk og Strategi

Strategien i Secret Hitler dreier seg om bedrag, psykologi og evnen til å lese medspillerne. Fascistene må samarbeide i hemmelighet for å fremme sin agenda, mens liberalistene forsøker å avdekke og stoppe dem. Kommunikasjon og argumentasjon er nøkkel aspekter her, hvor overbevisning og innflytelse kan vende tidevannet i spillet.

Taktiske Overveielser

 • Kan du stole på dine allierte?
 • Hvordan bruker du stemmegivningen til å avsløre eller beskytte identiteten din?
 • Når er det riktig å beskylde noen for å være en hemmelig fascist eller Hitler?

Avanserte Regler og SpecialKrefter

I løpet av spillet vil visse fascistiske vedtak låse opp «SpecialKrefter» som gir presidenten ekstra handlinger som kan brukes for å endre spillets gang. Disse kreftene må brukes klokt — enten til å få strategiske fordeler eller så noen tvil og mistanke.

SpecialKrefter Tabell

Vedtak SpecialKraft
1. fascistisk vedtak Presidenten undersøker en annen spillers partitilhørighet.
2. fascistisk vedtak Presidenten velger neste presidentkandidat.
3. fascistisk vedtak Presidenten må henrette en spiller.

Spillets Avslutning og Viktigheten av Skjult Identitet

For at et lag skal vinne i Secret Hitler er det avgjørende å opprettholde skjulte identiteter så lenge som mulig. Spillet kan ta flere vendinger og ofte blir det et intens psykologisk spill mellom spillerne. Spillet avsluttes når en av seiersbetingelsene blir møtt – enten ved vedtak eller eliminering av nøkkelroller.

Seiersbetingelser Oversikt

 • Liberalistene vinner ved å vedta fem liberale vedtak, eller ved å eliminere Hitler.
 • Fascistene vinner hvis seks fascistiske vedtak blir vedtatt eller hvis Hitler blir valgt til kansler etter at tre fascistiske vedtak er vedtatt.

Secret Hitler er et spill som er like morsomt som det er utfordrende og krever at spillerne tenker strategisk og kommuniserer effektivt. Med disse reglene og tipsene håper vi at du nå er klar til å dykke inn i en verden av politisk intriger og hemmelig identitet. Lykke til, og må det beste laget vinne!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *